Islam dan Asal Kata Islam


Islam adalah sebuah nama yang diberikan oleh Allah Swt kepada agama umat Rasulullah Saw. Seperti yang diberitakan dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 3:


“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini (haji wa’da) orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kata Islam berasal dari kosakata Arab yang secara harfiah berarti ketaatan dan damai. Islam berasal dari akar kata "Salima" atau damai, kesucian, ketundukan dan ketaatan. Jadi Islam itu berarti jalan orang-orang yang taat kepada Allah dan yang membuat perdamaian dengan Allah dan makhluk-Nya. Yang disebut Muslim.

Islam bukanlah sebuah agama baru. Pesan islam pada dasarnya adalah pesan yang sama dengan pesan dan bimbingan Allah yang telah diturunkan kepada semua nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Allah Swt berfirman di dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 84:

Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan Para Nabi dari Tuhan mereka. kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri."

1 comments:

  1. salam sahabat
    jadi tau lebih banyak Islam saya simpan boleh kan mas,terima kasih

    BalasHapus

Silahkan berikan Saran dan Kritiknya, untuk kemajuan blog dan kenyamanan bersama.